Activiteiten van DMA:
 • het begeleiden van grote alsmede kleine ondernemingen op het gebied van VCA (Veiligheid, Checklijst, Onderaannemers);
 • het uitvoeren van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), welke door de Arbo-dienst wordt beoordeeld;
 • het geven van praktische voorlichtingsessies o.a. hijsen, basis veiligheid en veiligheid voor leidinggevenden, voorlichting op maat, etc;
 • examentraining betreffende bovengenoemde voorlichting;
 • opleidingen conform persoonscertificatie, waarbij examen wordt afgenomen door geaccrediteerde (conform NEN-EN 45013);
 • instructies op de werkplek, dit kunnen zowel technische veiligheidsaspecten alsmede organisatorische zaken in het kader van ISO 9001/ 2000 zijn;
 • het uitvoeren van interne en externe audits.

Specifieke aspecten

 • een inventariserend geluidsonderzoek op de werkplek en de daarbij behorende rapportage, conform de eisen van de overheid;
 • projectondersteuning, middels V&G projectplannen en projectbegeleiding;
 • arbeidsomstandigheden doorlichting.
Kwaliteitssystemen vooral binnen het midden- en kleinbedrijf
 • het (mede) opzetten en begeleiden van een kwaliteitssysteem binnen de normering van de ISO 9000 serie;
 • het voeren van interne audits bij ISO 9001 gecertificeerde bedrijven;
 • de mogelijkheden benutten, waar combizorg toegepast kan worden.
Werkplek onderzoek door DMA